Ons wereldje

 

Een kleine school met een groot hart!

 

School logo Ons wereldje

 

Je mag zijn wie je bent
en zoals je bent
met je fouten en gebreken
om te kunnen worden
die je in aanleg bent
maar zoals je je
nog niet kunt vertonen
en je mag het worden
op jouw wijze
en in jouw uur.

A.A. Terruwe 

 

 

Jaarthema

 

Jaarthema 2019 - 2020
Handen vol hoop

 Handen vol hoop

 

DEEL I: INFORMATIE
Dit deel is meer van informatieve aard. Het maakt strikt genomen geen deel uit van het schoolreglement. Wanneer dat nodig is, kunnen we de informatie in dit deel in de loop van het schooljaar wijzigen, eventueel na overleg in de schoolraad.


1 CONTACT MET DE SCHOOL
We trachten zo veel mogelijk bereikbaar te zijn. Hieronder vindt u onze contactgegevens. Aarzel niet om ons te contacteren.


Directeur: De Koninck Marleen
Telefoon: 013/77 23 98
e-mail:  

Secretariaat: Holemans Brenda en Buelens Marleen
Telefoon: 013/77 70 88
e-mail:

Zorgcoördinator: Ooms Lieve

e-mail:

Leerkrachtenteam:
Van Dingenen Annick – Eerste kleuterklas
Staes Ida – Deeltijds tweede kleuterklas en kleutergym
Peron Katleen – Derde kleuterklas en deeltijds tweede kleuterklas
Geyskens Marleen – Eerste graad
Van der Veken Evelien – Deeltijds tweede leerjaar en deeltijds tweede graad
Claes Rob – Tweede graad en leerkracht bewegingsopvoeding

Pinxten Karolien: Deeltijds derde leerjaar
Ackx Stephanie – Derde graad

Kinderverzorgster: Alaerts Annelies

Poetsdienst: Iris

School: Vrije Basisschool "Ons wereldje'
Adres: Brabantsebaan 46, 3271 Okselaar-Zichem
Telefoon: 013/77 70 88
e-mail:

Scholengemeenschap 
Coördinerend directeur: Van Gelder Danny

Schoolbestuur: Zusters Annuntiaten

Voorzitter: Dhr. Haest Roger

Website van de school: www.onswereldje.be


2 ORGANISATIE VAN DE SCHOOL
Hier vindt u praktische informatie over onze school.


Schooluren:

De school is open van 8.30 u tot 15.55 u
De lessen beginnen maandag, dinsdag en donderdag stipt om 8.50 u en eindigen om 15.40 u
Op vrijdag eindigen de lessen om 15.00u
Op woensdag eindigen de lessen om 11.35 u

Opvang:

Wij organiseren middagopvang.
Uren: van 12.00 u tot 13.00 u
Vrijdag: van 12.00 u tot 13.20 u
Plaats: school (eetzaal – speelplaats)
Vergoeding met gratis drank: 0,50 euro
Verantwoordelijke: de leerkrachten

Het toezicht door de school begint om 8.30 uur. Er is 's avonds toezicht tot 15.55 uur. De leerlingen die vóór 8.30 uur op de speelplaats worden afgezet of later blijven dan 15.55 uur, moeten naar de opvang. De leerlingen hebben voor en na die uren geen toelating om zonder toezicht op de speelplaats te zijn.
Voor- en naschoolse opvang in samenwerking met Baloe Averbode.


Vakanties:

Herfstvakantie:       28/10/2019 t.e.m. 03/11/2019

Kerstvakantie:        23/12/2019 t.e.m. 05/01/2020

Krokusvakantie:      24/02/2020 t.e.m. 29/02/2020

Paasvakantie:         06/04/2020 t.e.m. 19/04/2020

Zomervakantie:      01/07/2020 t.e.m. 31/08/2020

 
Vrije dagen:

Maandag 30/09/2019 - lokale verlofdag            

Maandag 27/01/2020 - lokale verlofdag

Vrijdag 01/05/2020 - Feest van de Arbeid

Donderdag 21/5/2020 - Hemelvaart                 

Vrijdag 22/05/2020 - Brugdag                     

Maandag 01/06/2020 - Pinkstermaandag

 

Pedagogische studiedagen:

Woensdag  09/10/2019

Woensdag  20/11/2019

Woensdag  05/02/2020

Woensdag 18/03/2020

 

Leerlingenvervoer :

Wij voorzien geen leerlingenvervoer.


3 SAMENWERKING

Met de ouders

Jullie zijn onze partners in de opvoeding van uw kind. Een goede samenwerking is hierbij cruciaal. U kan steeds bij ons terecht met uw vragen of voor een gesprek. U kan een afspraak maken met de directeur of met de klasleraar. We organiseren ook oudercontacten. (Zie ook engagementsverklaring tussen school en ouders) Ook bij de leden van onze schoolraad kan u steeds terecht hiervoor.


Ouderraad:

Voorzitter: Saenen Margo
Leden: zie website (Organisatie --> Ouderrraad)


Schoolraad:

Voorzitter: Van De Walle Conny
Oudergeleding: Taskin An
Personeelsgeleding: Peron Katleen en Geyskens Marleen
Lokale gemeenschap: Van De Walle Conny

Leerlingenraad:
Op vraag van de leerlingen

 

Met externen

Centrum voor Leerlingbegeleiding (CLB)
Onze school werkt samen met het CLB Diest - Tessenderlo
Adres: Mariëndaalstraat 35 te Diest
Tel.: 013/31.27.29
Directeurs CLB: Biesmans Raf - Schuermans Lut
Contactpersoon: Vos Lore (KS en LS)
Arts CLB: Nolmans An - Verpleegster: Miranda Huybrechts

 

Je bent verplicht om mee te werken aan medische onderzoeken en bij problematische afwezigheden van het kind (zie ook engagementsverklaring tussen school en ouders). Het CLB kan bepaalde problemen of onregelmatigheden in het beleid van de school signaleren en de school op de hoogte brengen van bepaalde behoeften van leerlingen. Daarnaast biedt het CLB versterking aan de school bij problemen van individuele leerlingen of een groep leerlingen. Ook daar kan je je niet tegen verzetten. Je kan rechtstreeks beroep doen op het CLB. Het CLB werkt gratis en discreet.

Nuttige adressen


-Lokaal Overlegplatform /

-Klachtencommissie Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Guimardstraat 1
1040 Brussel
02 507 06 01
e-mail:

-Commissie inzake Leerlingenrechten
t.a.v. De Meerleer Sara (Basisonderwijs)
H. Consciencegebouw
Koning Albert-II laan 15, lokaal 4M11
1210 Brussel
02/553 92 12


-Commissie Zorgvuldig Bestuur

Vlaamse Overheid
Agentschap voor onderwijsdiensten - AgODi
t.a.v Frederik Stevens
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
02 553 65 56
e-mail:

Vooruitblik

06 apr 2020
00:00
Paasvakantie
21 apr 2020
08:50 - 12:00
Medisch onderzoek zesde leerjaar in Diest
01 mei 2020
00:00
Feest van de arbeid: Vrijaf
02 mei 2020
00:00
Vormsel
04 mei 2020
13:00 - 15:00
Zwemmen tweede en derde graad
21 mei 2020
00:00
Hemelvaart: Vrijaf
22 mei 2020
00:00
Brugdag: Vrijaf
24 mei 2020
10:30 -
Eerste Communie
26 mei 2020
00:00
Eerste graad: Sportdag
01 juni 2020
00:00
Pinkstermaandag: vrijaf

Kalender

April 2020
Z M D W D V Z
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30