Ons wereldje

 

Een kleine school met een groot hart!

 

School logo Ons wereldje

 

Je mag zijn wie je bent
en zoals je bent
met je fouten en gebreken
om te kunnen worden
die je in aanleg bent
maar zoals je je
nog niet kunt vertonen
en je mag het worden
op jouw wijze
en in jouw uur.

A.A. Terruwe 

 

 

Jaarthema

 

Jaarthema 2019 - 2020
Handen vol hoop

 Handen vol hoop

 

Schoolraad

In een schoolraad zetelen vertegenwoordigers van de ouders, van het personeel en van de lokale gemeenschap.

De schoolraad wordt samengesteld voor 4 jaar.

Het schoolbestuur overlegt met de schoolraad over geplande beslissingen die personeel, ouders of leerlingen aanbelangen, zoals wijzigingen aan het schoolreglement of het studieaanbod, grote verbouwingen, het welzijnsbeleid, het gezondheidsbeleid, …
De schoolraad kan ook op eigen initiatief advies geven aan het schoolbestuur.

De schoolraad houdt alle leerlingen, ouders en personeelsleden op de hoogte van zijn standpunten en activiteiten.

Als de schoolraad vindt dat de school de regels over inspraak en participatie niet naleeft, kan ze klacht indienen bij de Commissie zorgvuldig bestuur. Ook ouders, leerlingen, personeelsleden en het schoolbestuur zelf kunnen bij die commissie terecht met vragen of problemen.

Omdat de drie scholen Averbode, Testelt en Okselaar tot dezelfde vzw behoren, bestaat de schoolraad ook uit geledingen uit deze drie scholen.

 

Voorzitter van de schoolraad:

Van de Walle Conny

Vertegenwoordiger van de ouders voor school Okselaar:
Taskin An

Vertegenwoordigers van het personeel voor school Okselaar:
Peron Katleen
Geyskens Marleen

Vertegenwoordiger van de lokale gemeenschap voor school Okselaar:
Van de Walle Conny

Vooruitblik

24 feb 2020
00:00
Krokusvakantie
11 mrt 2020
08:30 - 12:00
Schoolfotograaf
17 mrt 2020
00:00
Theater K1
18 mrt 2020
00:00
Pedagogische studiedag
19 mrt 2020
00:00
Sportdag derde graad
20 mrt 2020
12:00 - 15:40
Zesde leerjaar: Bezoek KSD
21 mrt 2020
00:00
Opendeur KSD
23 mrt 2020
13:00 - 15:00
Zwemmen tweede en derde graad
24 mrt 2020
13:00 - 15:40
Eerste graad: Toneel Egger
03 apr 2020
14:00 - 14:45
Paasviering in de kerk

Kalender

Februari 2020
Z M D W D V Z
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29