Ons wereldje

 

Een kleine school met een groot hart!

 

School logo Ons wereldje

 

Je mag zijn wie je bent
en zoals je bent
met je fouten en gebreken
om te kunnen worden
die je in aanleg bent
maar zoals je je
nog niet kunt vertonen
en je mag het worden
op jouw wijze
en in jouw uur.

A.A. Terruwe 

 

 

Jaarthema

 

DEEL I: INFORMATIE
Dit deel is meer van informatieve aard. Het maakt strikt genomen geen deel uit van het schoolreglement. Wanneer dat nodig is, kunnen we de informatie in dit deel in de loop van het schooljaar wijzigen, eventueel na overleg in de schoolraad.


1. CONTACT MET DE SCHOOL
Heeft u vragen of wil je iets kwijt? Kom gerust langs of neem contact op. We zoeken samen naar een oplossing.


Directeur: De Koninck Marleen
Telefoon: 013/77 23 98
e-mail:  

Secretariaat: Engelen Danja en Buelens Marleen
Telefoon: 013/77 70 88
e-mail:

Zorgcoördinator: Mitchaux Els
e-mail:  

Leerkrachtenteam:

Kleuterschool:
Van Dingenen Annick: Peuters en eerste kleuterklas
Peron Katleen: Tweede en derde kleuterklas
Staes Ida: Deeltijds ambulante kleuterjuf en kleutergym 

Lagere school:
Geyskens Marleen: Eerste leerjaar - Eerste graad
Huysmans Amber: Deeltijds tweede leerjaar - Deeltijds derde graad

Claes Rob: Vierde leerjaar - Tweede graad - Leerkracht bewegingsopvoeding
Van der Veken Evelien: Deeltijds derde leerjaar - Deeltijds tweede graad
Ackx Stephanie: Derde graad

Mitchaux Els: Zorg

Kinderverzorgster: Alaerts Annelies

Poetsdienst: Iris

School: Vrije Basisschool "Ons wereldje'
Adres: Brabantsebaan 46, 3271 Okselaar-Zichem
Telefoon: 013/77 70 88
e-mail:

Scholengemeenschap: De Kinderkosmos
Algemeen directeur: Dhr. Peirelinck Luc
Coördinerend directeur: Mevr. Lemmens Hilde

Schoolbestuur: Zusters Annuntiaten - Heverlee
Voorzitter: Dhr. Haest Roger
Bestuurders: Mevr. Claes Els en Dhr. Ketele Piet

Website van de school: www.onswereldje.be


2. ORGANISATIE VAN DE SCHOOL
Hier vindt u praktische informatie over onze school:


Schooluren:

De school is open van 8.30 u tot 15.55 u
De lessen beginnen maandag, dinsdag en donderdag stipt om 8.50 u en eindigen om 15.40 u
Op vrijdag eindigen de lessen om 15.00u
Op woensdag eindigen de lessen om 11.35 u

Opvang:

Wij organiseren middagopvang.
Uren: van 12.00 u tot 13.00 u
Vrijdag: van 12.00 u tot 13.20 u
Plaats: school (eetzaal – speelplaats)
Vergoeding: €30/schooljaar
Toezicht: de leerkrachten

Het toezicht door de school begint om 8.30 uur. Er is 's avonds toezicht tot 15.55 uur. De leerlingen die vóór 8.30 uur op de speelplaats worden afgezet of later blijven dan 15.55 uur, moeten naar de opvang. De leerlingen hebben voor en na die uren geen toelating om zonder toezicht op de speelplaats te zijn.
Voor- en naschoolse opvang in samenwerking met Baloe Averbode.


Vakanties:

Herfstvakantie:       01/11/2021 t.e.m. 07/11/2021

Kerstvakantie:        27/12/2021 t.e.m. 09/01/2022

Krokusvakantie:      28/02/2022 t.e.m. 06/03/2022

Paasvakantie:         04/04/2022 t.e.m. 18/04/2022

Zomervakantie:      01/07/2022 t.e.m. 31/08/2022

 
Vrije dagen:

Maandag 27/09/2021 - Lokale verlofdag            

Vrijdag 12/11/2021 - Lokale verlofdag

Zondag 01/05/2022 - Feest van de Arbeid

Donderdag 26/5/2022 - Hemelvaartdag                

Vrijdag 27/05/2022 - Brugdag                     

Maandag 06/06/2022 - Pinkstermaandag

 

Pedagogische studiedagen:

Woensdag  06/10/2021

Maandag  31/01/2022

Woensdag  16/03/2022

 

Leerlingenvervoer :

Wij voorzien geen leerlingenvervoer.


3. SAMENWERKING

Met de ouders

Jullie zijn onze partners in de opvoeding van uw kind. Een goede samenwerking is hierbij cruciaal. U kan steeds bij ons terecht met uw vragen of voor een gesprek. U kan een afspraak maken met de directeur of met de klasleraar. We organiseren ook oudercontacten. (Zie ook engagementsverklaring tussen school en ouders) Ook bij de leden van onze schoolraad kan u steeds terecht hiervoor.


Ouderraad:

Voorzitter: Saenen Margo
Secretaris: Dewolf Anne
Penningmeester: Stalmans Kim
Leden: Cools Kim, de Wijs Saul, Pairoux Yves


Schoolraad:

Voorzitter: Van de Walle Conny
Oudergeleding: Dewolf Anne
Personeelsgeleding: Claes Rob en Van Dingenen Annick
Lokale gemeenschap: Van de Walle Conny

Leerlingenraad:
Op vraag van de leerlingen

 

Met externen

Centrum voor Leerlingbegeleiding (CLB)
Onze school werkt samen met het CLB Diest - Tessenderlo
Adres: Mariëndaalstraat 35 te Diest
Tel.: 013/31.27.29
Directeur CLB: Goossens Pieter - Vestigingscoördinator Diest: Meelberghs Joëlla
Contactpersoon: Vos Lore - Verheyen Liesbeth
Arts CLB: Nolmans An - Verpleegster: Miranda Huybrechts

 

Je bent verplicht om mee te werken aan medische onderzoeken en bij problematische afwezigheden van het kind (zie ook engagementsverklaring tussen school en ouders). Het CLB kan bepaalde problemen of onregelmatigheden in het beleid van de school signaleren en de school op de hoogte brengen van bepaalde behoeften van leerlingen. Daarnaast biedt het CLB versterking aan de school bij problemen van individuele leerlingen of een groep leerlingen. Ook daar kan je je niet tegen verzetten. Je kan rechtstreeks beroep doen op het CLB. Het CLB werkt gratis en discreet.

 

4. NUTTIGE ADRESSEN


Lokaal Overlegplatform
Voorzitter: Dhr. Stinkens Hendrik
Nieuwstraat 44
3272 Testelt

Klachtencommissie Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Guimardstraat 1
1040 Brussel
02 507 06 01
e-mail:

Commissie inzake Leerlingenrechten
t.a.v. De Meerleer Sara (Basisonderwijs)
H. Consciencegebouw
Koning Albert-II laan 15, lokaal 4M11
1210 Brussel
02/553 92 12

Commissie Zorgvuldig Bestuur
Vlaamse Overheid
Agentschap voor onderwijsdiensten - AgODi
t.a.v Frederik Stevens
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
02 553 65 56
e-mail:

Vooruitblik

Geen evenementen

Kalender

Januari 2022
Z M D W D V Z
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31